Pomoc při instalaci FAQ - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pokud nevyužíváte přepínání DEN/NOC
a NUDV vytáčí jiná čísla a nedělá co má, pak je doporučeno tomuto stavu předejít nastavením kódu přepnutí na NOC stejného jako kódu pro přepnutí na DEN tj. v programovacím režimu vytočit  4511 a 4611, pak při normálním hovoru vytočit 11. Od této chvíle již bude vše v pořádku, vrátný bude neustále v režimu DEN a vytáčí tak čísla pouze z první skupiny. Doporučeno je toto provést již při instalaci vrátného NUDV.

Obecné
Vrátný své stavy signalizuje různými tóny, před hledáním závady si zjistěte jaké tóny při požadované funkci vrátný generuje a porovnejte si je se vzorky těchto tónů, které jsou v programu Nset (je nutná zvuková karta). Tímto lze předejít nedorozuměním při hledání závady.

Připojení na linku
Každé připojení na linku je signalizováno resetovacím tónem (viz. manuál), blikne červená dioda na předním panelu, a je připočtena 1 do paměti počtu připojení (resetů) - přístupno z PC programu Nset (vpravo nahoře).
pokud se po připojení linky signál neozve, tak vrátný vůbec nestartuje, možné příčiny:

 • špatně připojená, nebo zkratovaná telefonní linka

 • špatně zasunutá, nebo vyskočená deska CPU (horní menší destička - patro)

 • vrátný je nefunkční

dále

 • vrátný po připojení na linku signalizoval tóny, ale nereaguje na připojení PC kabelu, nebo na zmáčknutí tlačítka

 • špatně zastrčený konektor linky - vyskočil a nemá kontakt

 • zaseknutý program - např. dotykem ruky na obvody procesoru - odpojit linku a po 10sec připojení linky opakovat, pokud se chyba opakuje, tak vrátný je poškozen

Programování z PC
Programovací kabel obsahuje optické galvanické oddělení obvodů vrátného od PC, proto při programování musí být vrátný připojen na linku, aby  měl napájení. Zastrčením koncovky kabelu do konektoru vrátného určeného k připojení PC, vrátný vyzvedne linku, má vypnutý mikrofon a rozsvícenou LED na předním panelu. Druhý konec kabelu (Cannon 9) je nutno připojit do zásuvky PC označené COM (sériový port), nebo pomocí USB konvertoru na sériový port, tady je třeba zvolit takový, který má přístupné signály DTR a RTS. Dostupný sérivý port (ať fyzický, nebo virtuální) se rozsvítí v programu Nset, je třeba zvolit ten, kde je vrátný připojen. Přenosová rychlost je 2400Bd, tak kabel lze prodloužit až na 10m bez problémů s přenosem.
pokud se nedaří navázat komunikaci s PC

 • špatně zvolený sériový port v programu Nset

 • špatně nastartovaný vrátný - při zasunutí kabelu do konektoru vrátného není definováno které špičky se připojí dříve a které později a program ve vrátném může zhavarovat, pak je nutné kabel vysunout, odpojit na 10sec od linky, vrátný nově naběhne a pak zasunutí programovacího kabelu opakovat.

 • zkontrolujte připojení linky

 • vadný programovací kabel

použití kabelu s převodníkem USB / RS232

 • při přenosu se mohou ztrácet některé údaje (kontrola zápis+čtení), pak je nutno nastavit v souboru "Config.ini" (...Program Files) podle návodu v hlavičce souboru [INFO] ve skupině [SETUP] vytvořit klíč TimeOutRS=50, případně TimeOutRS=100.

 • komunikaci nelze vůbec navázat

         - změnit číslo virtuálního portu převodníku do rozsahu 1 - 15  a vybrat v programu Nset příslušný port (znovu restartovat Nset)
         - převodník USB / RS232 musí podporovat signály DTR a RTS, jinak nelze použít pro programování NUDV

Programování z telefonu
Programovat z telefonu lze pouze tak, že na linku, kde je vrátný připojen zavoláte z telefonu s tónovou volbou (DTMF).
- Pokud znáte heslo, tak do 10sec po vyzvednutí vrátného volte #heslo (křížek+heslo) např. #0000.
- Pokud heslo neznáte, tak musíte na desce vrátného spojit propojku "Servis", pak všechny příchozí volání vstupují přímo do programovacího režimu. Nezapomeňte po skončení programování propojku opět rozpojit!
vrátný nezvedá linku:

 • špatně připojená telefonní linka

 • špatné číslo linky, na které je vrátný skutečně připojen

 • nastaven velký počet zazvonění než vrátný vyzvedne (časový parametr - 51q-manuál str.21)

po vyzvednutí nelze vstoupit do programovacího režimu:

 • špatné heslo - bez propojky

 • před heslem jste zapomněli vytočit # (křížek) - bez propojky

 • zapomněli jste spojit propojku - bez hesla

 • nic z výše uvedeného - vrátný je asi poškozen

Volba z tlačítek
Nejdůležitější je pochopit systém tlačítek v NUDV. Základní panel obsahuje 2, 1, nebo žádné tlačítko, aby se bylo možné dopočítat, které tlačítko je které, tak je ve vrátném uloženo číslo udávající počet neobsazených tlačítek. Toto číslo je zadáno při výrobě, ale je možné, že je nutno jej změnit, jednak při změně mechaniky s jiným počtem tlačítek základního modulu, nebo při koupi samotného spoje bez mechaniky, nebo při servisní výměně třeba jen desky CPU (deska PDV), nebo po zásahu statickou elektřinou (bouřka) se obsah celé EEPROM paměti přemazal, nebo prostě v případě, že se vrátný chová jinak, než jste naprogramovali. Toto číslo lze změnit jednak z programu Nset - v základních parametrech, nebo z telefonu parametr 6#s. Pro jistotu zde je tabulka jak parametr změnit:

Počet tlačítek základního modulu    0     1     2
Parametr v programu Nset            2     1     0
Parametr [s]                        2     1     0
po zmačknutí tlačítka:

 • se nic nestane (nezazní žádný tón, neblikne LED na předním panelu) - špatně připojená, nebo zkratovaná telefonní linka

 • se nic nestane, svítí nebo bliká LED na předním panelu - zapomněli jste odpojit programovací kabel

 • zazní "chybový" tón - pak je číslo tlačítka neexistující, znovu nastavte správně parametr počtu neosazených tlačítek

 • zazní tón "paměť tlačítek je prázdná", pak je nutno zkontrolovat vyplnění paměti tlačítek pro denní a noční režim (nebo 1. a 2. skupiny), dále aktuální režim (DEN nebo NOC) a v neposlední řadě parametr počtu neosazených tlačítek. Dále pokud se jedná o tlačítko modulu NMmod4, tak zkontrolujte správné zapojení připojení tlačítek tohoto modulu. (viz manuál str.11.)

volí jiné číslo, nebo se nedovolá kam jste naprogramovali:

 • znovu nastavte správně parametr počtu neosazených tlačítek - tlačítka mohou být posunuta

 • na nových ústřednách Siemens u starší verze firmware do V1.5 včetně, zapněte topení na základní desce, nebo volejte 603441296 - p. Jelínek

 • zkontrolujte vyplnění paměti tlačítek pro denní a noční režim (nebo 1. a 2. skupiny), dále aktuální režim (DEN nebo NOC)

 • zkontrolujte nastavení "Připojení k vrátnému" - zda nemáte např. místo klávesnice NCmod4 apod.

Volba z klávesnice
Klávesnice lze připojit buď přímo na základní modul (klávesnice na prvním místě) nebo až za NCmod4 (klávesnice na druhém místě) takto lze kromě tlačítek klávesnice využít i tlačítka přímé volby - až 10 tlačítek (NUDV2+NCmod4+NMmod4+klávesnice). Pokud zvolíte připojení klávesnice, tak kódový  zámek pro sepnutí spínačů lze využít pouze na modulu klávesnice. Klávesnici lze provozovat ve dvou režimech - přímá volba, volí ty číslice, které zmačknete (jako na telefonu) nebo - volba z paměti, volí čísla uložená v paměti, návštěvník volí pouze dvoumístné číslo paměti, kde je číslo uloženo 01-64, ostatní volbu hlásí jako chybu (jako volba z paměti telefonu). Klávesa se symbolem X vždy zavěsí linku - lze využít pro opravu volby, volbu jiného čísla, nebo pro skončení hovoru.
po zmačknutí číslice (číslic):

 • se nic nestane (nezazní žádný tón, neblikne LED na předním panelu) - špatně připojená, nebo zkratovaná telefonní linka

 • se nic nestane, svítí nebo bliká LED na předním panelu - zapomněli jste odpojit programovací kabel

 • zazní "chybový" tón - pak je číslo paměti v režimu volba z paměti  mimo platný rozsah 01-64

 • zazní tón "paměť tlačítek je prázdná" v režimu volba z paměti, pak je nutno zkontrolovat vyplnění paměti tlačítek pro denní a noční režim (nebo 1. a 2. skupiny), dále aktuální režim (DEN nebo NOC)

 • začne vytáčet dříve, než jste dokončili volbu, pak je možno interval mezi stisky tlačítek prodloužit, nebo volbu opakovat (zmačknutím symbol X), ale rychleji nebo máte zvolen režim volby čísel z paměti a snažíte se volit přímá čísla

Spínače
Vrátný standardně obsahuje dva spínače s přepínacími kontakty galvanicky oddělené od ostatních obvodů vrátného. Pro činnost spínačů je nutné přivést na svorky označené 12V napětí 10 - 24V, jinak není možno ovládat kontakty. Označení kontaktů je jako u relé, COM je společný kontakt (středový), NO je kontakt v klidu rozpojený a NC je kontakt v klidu spojený. Kontakty tak lze využít jak pro klasický, tak i pro inverzní zámek. Spínače lze nastavit do jednoho z pěti režimů. Ovládat spínače lze jednak z telefonu, který je ve spojení s vrátným, a také z tlačítek (prvních 10 je možno využít jako kód pro sepnutí spínače) nebo z tlačítek klávesnice (pokud je použita - nezapomeňte před heslo zmačknout symbol klíče). Hesla se mohou nastavit stejná, reagují pak oba spínače najednou, pokud heslo jednoho spínače je obsahuje druhé heslo v sobě, tak je vždy vybaven ten spínač u kterého nastane shoda hesla dříve (tj. ten s kratším kódem) a druhý nebude možno nikdy sepnout!!!
pokud spínač nelze sepnout:

 • je připojeno napájení 12V (pozná se, že svítí podsvětlení vizitek)

 • je ovládací telefon nastaven v tónové volbě (DTMF)

 • prochází tónová vaší pobočkovou ústřednou - musí být slyšet z vrátného

 • je obvod spínače správně zapojen

 • je spínač nastaven v požadovaném režimu

 • je kód pro ovládání správně naprogramován, pozor na režim DEN a NOC

 • ovládáte správný spínač - jsou tam dva (možná záměna)

 • nemáte při příchozím volání (tj. že voláte na vrátného z telefonu) zakázáno ovládání spínače

 • poslední možností je, že asi je vrátný poškozen

Režim Den/Noc - 2skupiny čísel
Vrátný může pracovat v jednom ze dvou základních režimů.
režim DEN / NOC
, v tomto režimu je možno nastavit pro každé tlačítko různé číslo pro den a noc. Stejně tak lze odlišit hesla pro kódové otevírání dveří pro den a noc pro každý spínač. Aktuální režim se přepíná z telefonu kdykoli ve spojení s vrátným a to kódy nastavenými v parametru 45 a 46 viz. str.20 manuálu. Přijetí přepnutí režimu je signalizováno potvrzovacím tónem
režim 2 skupiny čísel, v tomto režimu se po prvním zmáčknutí tlačítka volí číslo z první skupiny, při druhém zmáčknutí stejného tlačítka (platí do 10sec po skončení volby) vrátný zavěsí, vyzvedne a volí číslo z druhé skupiny, při opětovném zmáčknutí stejného tlačítka, vrátný zavěsí, vyzvedne a volí číslo z první skupiny. Jednoduše řečeno, čísla střídá. Při zmáčknutí jiného tlačítka volí vždy číslo příslušející tomuto tlačítku, a to vždy z první skupiny, pouze při opětovném zmáčknutí téhož tlačítka se volí číslo z druhé skupiny.

 • Další funkcí je zde detekce obsazovacího tónu - při detekci obsazovacího tónu po volbě čísla první skupiny vrátný zavěsí, vyzvedne a automaticky volí číslo z druhé skupiny, při detekci obsazovacího tónu po volbě čísla z druhé skupiny celý cyklus končí - vrátný zavěsí.

 • Poslední funkcí je detekce vyzvánění - po detekci příslušného počtu (lze nastavit - parametr 56 viz str.23 manuálu) po volbě čísla první skupiny vrátný zavěsí, vyzvedne a automaticky volí číslo z druhé skupiny, při detekci příslušného počtu vyzvánění po volbě čísla z druhé skupiny celý cyklus končí.

Instalace a provoz

 • na základním modulu vrátného je kontakt - faston 2,8mm - pro připojení uzemnění jako ochrana proti statické elektřině. Doporučuje se využít v místech, kde je možnost častého výskytu - např. tam kde člověk vystoupí z auta a rovnou mačká tlačítko - zásobovací vchod, nebo při instalaci na zateplené omítce z polystyrénu, nebo instalace na chodbě z leštěného mramoru apod...

 • při zasekání do zdi je třeba dát pozor aby voda stékající po zdi nezatékala do prostoru vrátného. Při venkovních instalacích se doporučuje zapnout propojku topení - chrání proti vlhkosti.

 • při venkovní instalaci je doporučeno použít stříšku, nebo kryt proti dešti -KPD (podle druhu instalace)

 • při instalaci je dobré k vrátnému přivést kabel s rezervou vodičů - vždy se mohou v budoucnu na něco hodit

 • kamera - modul kamery je samostatný modul, který potřebuje napájení a jeho výstupem je jeden pár (na krátké vzdálenosti - do cca 30m) nebo koaxiální kabel. Tento výstup se zapojuje na video-vstup zobrazovacího zařízení. Vlastní modul sdílí mechanicky konstrukci vrátného, ale jinak funkčně  spolu nemají nic společného. Jediná možnost funkčního propojení je použití spínače v režimu kamera a tento využít buď ke spínání napájení pro kameru, nebo pro aktivaci vstupu video-přepínače.

 • při zapojení napětí na svorku označenou 12V na základním modulu se trvale aktivuje podsvětlení vizitek, je možno ovládat kontakty spínačů a je možno využít vytápění desky

Jazyková podpora, změna loga

 • Jazykový soubor je textový soubor, který lze kopírovat a editovat podle potřeby. Pouze je nutné dodržet dvě zásady:

Název souboru - název se skládá ze dvou částí - před tečkou je jméno, které se zobrazí v programu Nset a za tečkou musí být lng. Příklad je German.lng nebo Slovensky.lng
Druhá zásada je struktura:
[Menu]
1=File
11=Open
12=Save
13=Save as
14=Print of setting

.......
obsah [hranatých] závorek se nesmí měnit - to jsou návěští
čísla na levé straně se nesmí měnit - to jsou adresy
správný řádek, který se zobrazí je ten, který je umístěn pod příslušným návěštím a začíná „číslem=“ ... a končí „Enter“. Text, který je vpravo za „=“ lze libovolně  měnit a vytvořit tak nový jazykový soubor.

 • Z tohoto jazykového souboru "*.lng" se používají všechny nápisy, popisy a hlášení, dále lze nastavit (v "Other" a "Message") soubor s manuálem a logo a jméno firmy včetně adresy, emailu a odkazu na Váš WEB.

 • Změna loga - název souboru s logem je také součástí jazykového souboru  obrázek (logo - nutno nakopírovat do složky, kde je program Nset BMP150x70 pixel) a změnu adresy distribující firmy, včetně poštovní adresy a odkazu na stránky provedete zde:

[MESSAGE]
18=info@alphatech.cz
19=Dotaz z programu Nset
20=www.alphatech.cz
21=Manual.pdf
51=http://www.alphatech.cz/nudv.htm

[OTHER]
26=Alphatech spol.s r.o.
27=Jeremenkova 88
28=Praha 4
29=140 00
30=Alphatech.BMP

Firmware
Změnu fimware provedete pouze pomocí programátoru Pesto a jednoduchého kabelu, který lze snadno vyrobit. Zde je pomoc s nastavením programu UP pro programování.

Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky