Vlastnosti - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vlastnosti

 • Základní jednotka BLLW komunikátoru je napájena pouze z telefonní linky.

 •  Celá jednotka obsahuje mikrofon i reproduktor (stejné rozměry jako NLLW)

 •  Programování volbou DTMF z telefonu, dálkově z PC za pomoci BlackBox a analogové linky a místně z PC připojením USB kabelu.

 •  Indikace stavu volání připojením LED (bez dalšího napájení a bez sériového rezistoru).

 •  Tlačítka lze použít spínací (NO) nebo rozpínací (NC)

 •  Připojení dvou tlačítek, BTN1 nemá blokování a umožňuje více funkcí, BTN2 je tlačítko pro tísňové volání z kabiny výtahu

 •  Vstup blokování BLK

 •  Vstupy BTN2 a BLK je možné připojit samostatný kontakt, nebo využít zapojení v obvodu s napětím 12/24V

 •  Speciální funkce automatického blokování volání (odvozeno od pohybu kabiny)

 •  Doba pro aktivaci každého tlačítka je samostatně nastavitelná od 0,5 sec do 39 sec

 •  Je možné zapojit až 5 komunikátorů paralelně.

 •  Pro spojení se strojovnou je doporučen SwitchBoard, který umožní připojit až 3 komunikátory paralelně

 •  Automatická kontrola funkčnosti systému Servisní volání (automatické volání na přednastavené číslo v časovém období 1 až 59 dnů)

 •  Možnost zapnutí akustického tikání do hovoru pro rozpoznávání volání

 •  Nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pause

 •  Nastavitelné parametry detektoru tónů a akustické signalizace

 •  Elektronická nastavení akustických parametrů (bez nutnosti otevřít jednotku)

 •  Je možno programovat 6 čísel (16 číslic - obsahuje *, #, Pause, Flash) bez potvrzování nebo s potvrzováním, pokud chcete používat potvrzení

 •  Paměť dvou posledních volaných čísel

 •  Technické volání pěti stavů -  potvrzení přítomnosti technika na výtahu, - změna stavu vstupů na Option modulu, - poruchový stav = kabina výtahu se nepohybuje, uvíznuté tlačítko pro tísňové volání (BTN2) a poruch v akustické cestě (mikrofon */ reproduktor)

 •  Kontrola funkčnosti akustické cesty, kontrola uvíznutého tlačítka v kabině

 •  Možnost volat do strojovny (funkce tlačítka BTN1)

 •  Možnost nastavit umlčení zvuků během servisního, technického volání a volání od počítadla pohybů kabiny

 •  Možnost rozšíření základního modulu s Option modulem, Option modul je galvanicky izolován od telefonní linky a napájen je pouze ze svorky12/24V:

Obsahuje 3 (8) * univerzální vstupy.
Obsahuje 3 (4) * univerzální výstupy (otevřený kolektor).
zvláštní vstup INP3 pro připojení k dveřnímu kontaktu na počítadlo pohybu kabiny.
Speciální relé OUT3 pro připojení paralelně k tlačítku výtahu pro aktivaci pohybu kabiny.
Dva výstupy pro aktivaci hlasové zprávy do kabiny a na telefonní linku (pro připojení k FloorTalker).

* - Dvě verze modulu Option HW

Princip nastavení akustické cesty

Máme zde tři parametry 71,72 a 73.

Pomocí vzájemného ovlivňování těchto parametrů lze nastavit zvuk v různých podmínkách.

 • klidné prostředí parametry 71,72,73 jsou nastaveny na 7

 • prostředí kde je silný okolní hluk v místě komunikátoru a klidné prostředí v místě telefonu. Zde je jednak nutno zeslabit zesílení mikrofonu (parametr 72 = 1-3) a jednak změnit poměr parametrů 71/73 tak, že parametr 73 zvětšíme (parametr 73 = 11-15) a parametr 71 zmenšíme (71=2-4)

 • prostředí kde je silný okolní hluk v místě telefonu a klid v místě komunikátoru. Zde parametr 72 necháme na hodnotě 7 a parametry 73 a 71 nastavíme takto - parametr 71 = 11-14 a 73 = 2-4.


Princip je takový, signál z mikrofonu je zesilován součtem partametrů 72 + 71 (71+72 = hlasitost mikrofonu) a signál do reproduktoru je zesilován součtem parametrů 71 + 73 (71+73=hlasitost reproduktoru). Pro přepnutí směru se vyhodnocuje poměr parametrů (threshold) 73 / 72. Pokud je parametr 72 větší než parametr 73, tak se zvýhodňuje směr z mikrofonu (volíme pokud směr do telefonu vynechává) . Pokud je parametr 73 větší než parametr 72, tak se zvýhodňuje směr do reproduktoru, toto volíme pokud je přerušovaný zvuk v reproduktoru komunikátoru.  

Poslední změna: 5.9.2019
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky