Připojení - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Připojení

Čísla v kroužku na obrázcích:
1.
výrobní číslo BraveLLW každý komunikátor je vybaven unikátním výrobním číslem (pro identifikaci). Toto číslo má 5 míst a štítek výrobku může obsahovat ještě poslední dvě čísla roku (např. komunikátor čísla 10235 může být označen v roce 2013 - 1310235)
2. konektor pro připojení PC kabelu KAB. Tento kabel je USB s galvanickým oddělením. Ovladače ke kabelu jsou na přiloženém CD nebo na WEB stránkách www.alphatech.cz . Dále tento konektor slouží pro připojení Option modulu a modulu dvou hlášek. Dále se používá pro servisní účely nahrání FW, diagnostika apod.
3.
pod krytem je v tomto místě jumper označený SERVICE. Při spojení jumperu lze vstoupit  do programování z telefonu bez hesla. Používá se pouze v případě, že zapomenete heslo pro programování. Po přihlášení lze heslo změnit.

4. konektor pro připojení reproduktoru. Tímto konektorem je standardně připojen vnitřní reproduktor BraveLLW. Tento konektor je zde proto, že snadno umožní připojení vnějšího reproduktoru, indukční smyčky nebo hlásiče pater. Varianty připojení jsou zobrazeny na obrázku:

5. připojení tlačítka BTN1. Toto tlačítko je určeno pro servis výtahu (neumisťuje se na panel kabiny). Umožňuje 3 funkce. Jednak lze uskutečnit nouzové volání a to i v případě blokování (vstup BLK volání z tohoto tlačítka neovlivňuje), dále lze uskutečnit technické volání ukončení tísňového volání („technik je na místě“) a poslední možnost je volání do strojovny. Vše je vysvětleno dále.
6.  připojení tlačítka BTN2 s izolací tlačítko BTN2 je tlačítko tísňového volání z kabiny výtahu. Tento vstup je vybaven optočlenem a umožní tak připojit na tlačítko, které např. přímo ovládá sirénu (12V). Tento vstup se aktivuje přivedením nebo odpojením napětí (5V-24V).
7.  připojení tlačítka BTN2 tlačítko BTN2 je tlačítko tísňového volání z kabiny výtahu. Tento vstup se aktivuje spojením nebo rozpojením kontaktu (izolovaného nesmí být na této kontakt nic jiného připojeno).
8.  připojení LED žluté barvy. Připojení již obsahuje předřadný odpor, tak se připojuje pouze samotná LED. Napájení LED je z telefonní linky (pozor na galvanické oddělení nesmí se k LED nic jiného připojovat). LED by měla být s vysokou svítivostí I LED = 2mA, U F = 1,6 2,4V.
9 . připojení LED zelené barvy. Připojení již obsahuje předřadný odpor, tak se připojuje pouze samotná LED. Napájení LED je z telefonní linky (pozor na galvanické oddělení nesmí se k LED nic jiného připojovat). LED by měla být s vysokou svítivostí I LED = 2mA, U F = 1,6 2,4V.
10. vstup blokování volby BLK s izolací. Volání od zmačknutí tlačítka BTN2 je možno blokovat. Blokování je možno buď odvodit od poruchového stavu z rozvaděče výtahu, nebo je možno aktivovat funkci automatického blokování odvozeného od pohybu dveří (dveřní spínač). Tento vstup s izolací se aktivuje buď přivedením nebo odpojením napětí 5V-24V.
11. vstup blokování volby BLK. Volání od zmačknutí tlačítka BTN2 je možno blokovat. Blokování je možno buď odvodit od poruchového stavu z rozvaděče výtahu, nebo je možno aktivovat funkci automatického blokování odvozeného od pohybu dveří (dveřní spínač). Tento vstup se aktivuje buď spojením nebo rozpojením kontaktu.
12. připojení telefonní linky. Telefonní linka se rozumí analogová telefonní linka od pobočkové ústředny, státní linka, výstup analogové GSM nebo VoIP brány.
13. konektor RJ45 pro vzdálené připojení nad nebo pod kabinou. Připojení obsahuje signály pro reproduktor (32-50ohm), mikrofon (elektretový), LED zelená a žlutá a tlačítko BTN1
14. vnitřní reproduktor 8 ohm
15. vnitřní mikrofon

Poslední změna: 5.9.2019
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky