Zapojení - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní modul IPDP se dodává ve dvou variantách  s kamerou (IPDP  a bez kamery (IPDP-00)

14 pin černý konektor” slouží k připojení rozšiřujících modulů pomocí plochého kabelu.

Pro IPDP je doporučeno použít pro napájení střídavé napětí min. 10Vst - max. 15Vst nebo stejnosměrné napětí min. 12Vss max. - 18Vss. které se připojí na svorku "12V" Zatížení tohoto zdroje záleží na počtu modulů, protože slouží zároveň k napájení  prosvětlení vizitek při max. počtu připojených modulů nepřekročí odběr 500mA. Tento zdroj lze použít zároveň pro napájení zámku(ů), pak je třeba počítat ještě s odběrem elektrického zámku. Většinou vyhoví střídavý napáječ 12V/1A÷2A.

Vrátný IPDP je vybaven obvodem pro napájení po UTP kabelu  PoE. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vložená do přívodu UTP kabelu - IEEE802.3af) tak již pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V. Pokud používáte elektrický zámek pro otevření dveří, tak musíte pro napájení zámku použít napájecí zdroj (pouze v obvodu  s kontakty relé), nebo použít nízkoodběrový zámek a pak pro napájení zámku požít svorku na IPNCmod 12V a při napájení PoE je zde 12V/350mA k dipozici.

Zapojení svorek kontaktů spínačů je na . Označení "NO" znamená v rozpojený kontakt, "COM" znamená společný vývod (střední) a  "NC" znamená v klidu spojený kontakt. Kontakty obou spínačů jsou galvanicky izolované vzájemně i od ostatních obvodů vrátného.

DIP switch nastavení výchozích hodnot a režimu IPDP pomocí DIP přepínače - .
1-rezerva
2-přepínání režimu P2P / SIP server
3-základní nastavení
vymaže všechny hodnoty do firemního nastavení kromě paměti čísel
4-nastaví výchozí IP adresu 192.168.1.250

Všechny změny se projeví vždy po vypnutí a zapnutí napájení (restart).
DIP přepínač 3 a 4 po naběhnutí VoIP modulu se musí přepnout zpět do polohy "on"  jinak se nově nastavené parametry nebo nová IP adresa po restartu modulu přepíší zpět na výchozí.

Připojení IPNCmod / NCmod

Tyto moduly se dodávají ve třech provedeních, propojení je na obrázku.
Modul IPNCx-mod obsahuje elektroniku, modul PoE  a připojení UTP kabelu (Ethernet). Dodává se v provedení s 1, 2 a 4 tlačítky. Připojuje se vždy k základnímu modulu IPDP-00 plochým kabelem 14p. Za IPNC4-mod lze zapojit další modul NC-mod4 – plochý kabel 10p. Na modulu jsou dále svorky pro připojení dalších 4čítek a napájení prosvětlení (na následujícím NM
mod4)
Modul  NC-mod4 má čtyři tlačítka a obsahuje elektroniku pro připojení na modul IPNC4-mod, nebo na předchozí NC Tento modul se připojuje pouze plochým kabelem 10p, tlačítka a prosvětlení je již propojeno. Na modulu jsou dále svorky pro připojení dalších 4čítek a napájení prosvětlení (na následujícím NMmod4)
Modul NM
x-mod se připojuje vždy na předchozí (v řadě myšleno od základního modulu) NC-mod4/IPNC4-mod. Propojení není připraveno a je nutno propojit vodiči – zapojení je na obrázku . Propojení modulů plochými kabely je usnadněno zámky konektorů bránící otočení, ale je nutno dodržet směr propojení – "To je směr vedoucí vždy kákladnímu modulu, "To je směr na konec řady (na poslední NC-mod4).
Na desce NC-mod/IPNC-mod je svorka 12V. Zde je zdroj stejnosměrných 12V (na desce je znázorněna polarita), které lze použít pro osvětlení v přídavných modulech, dále lze 12V max 350mA použít pro otvírání nízkoodběrových zámků. Na této svorce je 12V při napájení z externího napaječe a také při použití napájení PoE.

Modul NKLA - modul klávesnice se připojuje standardně pomocí 10žilového plochého vodiče. V systému IPDP modular to znamená, že k základní jednotce IPDP se jako první musí připojit modul IPNCx-mod a teprve za něj lzepřipojit modul klávesnice NKLA (3moduly).
Klávesnice se takto nastavuje v systému na první pozici ((IPDP+IPNC (+NM)+NKLA  tj.1-8 tlačítek + klávesnice),
klávesnici lze zařadit také na druhou pozici (IPDP+IPNC (+NM)+NC (+NM)+NKLA   tj. 9-16 tlačítek + klávesnice),
klávesnici lze zařadit také na třetí pozici(IPDP+IPNC (+NM)+NC (+NM)+NC (+NM)+NKLA tj. 17-24 tlačítek + klávesnice).
Novinkou
je modul IP-NKLA, ten lze zařadit přímo zamodul IPDP (14 žilový kabel) a výsledná sestava tak nemá tlačítka, pouze klávesnici a skládá se ze dvou modulů (klávesnice obsahuje PoE modul a RJ45 konektor.

Poslední změna: 5.9.2019
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky