Připojení - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zapojení základní desky

1 Mikrofon (umístěn na spodní straně desky) pozor při výměně vizitek na gumové těsnění mikrofonu, správné nasazení ovlivňuje akustické vlastnosti (sekání hovoru)  
2 Konektor sběrnice pro připojení dalších tlačítek a klávesnice
3 Konektor pro připojení k PC pomocí USB kabelu (stejný jako pro NUDV)
4 LED indikace (umístěna na spodní straně desky)
5 Reproduktor
na spodní straně desky
6 12V AC/DC napájení pro:

- ovládání spínačů
- vytápění desky
- podsvícení vizitek
- vnější napájení elektroniky vrátného (DIP 3 a 4)
- napájení obvodu odchodového tlačítka

7 Spínače - jsou galvanicky oddělené přepínací kontakty, zátěž je max. 48V, max. 1,5A

verze (C) má 2 spínače
verze (LC) má pouze 1 spínač

8 Odchodové tlačítko verze (C). Pracuje v obvodu proudové smyčky, délka připojených vodičů k tlačítku může být až 500m. Podmínkou funkce je přítomnost 12V napájení na svorce (6)
9  Analogová telefonní linka (nezáleží na polaritě)

10 Uzemnění - připojení na uzemnění proti statické elektřině - chrání elektroniku vrátného i telefonní ústředny
11 DIP přepínač vobou verzích (LC+C):

1 =  Servis - použije se pokud zapomenete heslo. Příchozí hovor pak vstuuje rovnou do programování, kde heslo můžete znovu nastavit. (nezapomeňte vrátit zpět do off)
2 =  Topení - zapíná integrované vytápění desky pro zamezení kondenzace vody při střídání teplot

12 DIP přepínač v plné verzi (C):

3 =  Vnější napájení
4 =  Vnější napájení - přepíná se vždy 3 a 4 současně. Napájení se používá ze svorky 12V (6) a jsou dva důvody pro použití:
- použití režimu spínače 7 nebo 8 - trvalé sepnutí/rozepnutí spínače je možné pouze s vnějším napájením. Nezapomeňte také nastavit parametr 64
- připojení dveřního vrátného na linku ústředny, která má problém s odběrem proudu po zapnutí (Siemens). Tento režim plnohodnotně nahradí použití vnější krabičky BestBox
5 =  Osvětlení vizitek (zapíná / vypíná LED podsvícení vizitek vedle tlačítka

Připojení BSC-mod4, BSM-mod4 a BSKey

Tlačítkové rozšiřující moduly jsou aktivní BSC (obsahuje elektroniku) a pasivní BSM (mechanický modul Urmet pouze tlačítka). První za základním modulem musí být modul aktivní (4 tlačítka). Aktivní modul se připojuje plochým kabelem K1 - 10 žil (pozor na směr připojení). Další v řadě je modul pasivní připojuje se 5-ti vodiči a ještě se využijí 2 žluté vodiče pro napájení osvětlení vizitek (12V).Modul BSC-mod4 má čtyři tlačítka a obsahuje elektroniku pro připojení na základní modul, nebo na předchozí BSC / BSKey. Tento modul se připojuje pouze plochým kabelem tlačítka a prosvětlení je již propojeno. Na modulu jsou dále svorky pro připojení dalších 4 tlačítek a napájení osvětlení vizitek (na následujícím BSM Modul BSM se připojuje vždy na předchozí (v řadě myšleno od základního modulu) BSC-mod4. Propojení není připraveno a je nutno propojit vodiči zapojení je na obrázku.  
Propojení plochými kabely je usnadněno zámky konektorů bránící otočení, ale je nutno dodržet směr propojení
"To basic module" je směr vedoucí vždy k základnímu modulu, "To expand module" je směr na konec řady (na poslední BSC-mod4 / BSKey).
Na obrázku je znázorněno počítání pořadí klávesnice. V tomto příkladu je klávesnice BSKey připojena na 2. místě (mezi klávesnicí a základním modulem jsou dva ploché kabely).

Modul klávesnice se připojuje pouze plochým kabelem stejně jako modul BSC-mod4, rozdíl je pouze v tom, že modul klávesnice lze připojit jen na prvních 8 míst za základním modulem, tj. před klávesnicí může být maximálně 58 tlačítek. Další tlačítka mohou za klávesnicí pokračovat až do maximálního počtu 99.

Pozor při programování
je nutno správně určit na kterém místě je klávesnice připojena (parametr 48)

Volba se zadává postupným zmačknutím tlačítek s číslicemi, pro zadání hesla se jako první musí zmačknout symbol klíče , pro zavěšení se kdykoli zmačkne X a vrátný zavěsí, nebo zruší proces zadávání čísel (Cancel).
Funkci klávesnice aktivuje parametr 48.
Pokud je parametr 48=0, tak se všechna tlačítka (včetně případně připojené klávesnice) připojená k základnímu modulu chovají jako normální tlačítka a prvních 10 tlačítek lze využít jako zámek na kód.
Pokud je parametr 48>0, tak je v systému přítomna klávesnice, číslo za parametrem 48 určí umístění klávesnice
pro jednoduchost je to počet plochých kabelů mezi klávesnicí a základním modulem. Zámek na kód lze potom zadávat pouze z klávesnice po zmačknutí symbolu klíče.

Klávesnice má dva základní režimy vytáčení telefonních čísel (parametr 49).
Přímá volba telefonních čísel
na klávesnici se volí čísla jako na telefonu (max. 24 znaků)
Volba z paměti vrátného
na klávesnici se volí pouze dvoumístné číslo = adresa paměti (01- 99). Tento způsob šetří připojená tlačítka, pro více účastníků je výhodnější použít několik tlačítek přímé volby a klávesnici v režimu volby čísel z paměti než vytvářet obrovskou sestavu tlačítkových panelů.
Poznámka: tlačítko 1 na základním panelu adresuje stejnou paměť telefonních čísel jako volba na klávesnici 01
ve vrátném je pouze 99 pamětí pro den a 99 pamětí pro noc, klávesnice využívá stejné paměti čísel jako tlačítka!

Během hovoru lze nastavit parametrem 40 možnost vytáčet DTMF  volbu. Protože na klávesnici je použito tlačítko X výhradně na zavěšování a rušení funkce, tak volbu * / # lze nastavit pod tlačítko klíče právě hodnotou parametru 40.

Poslední změna: 5.9.2019
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky