Připojení - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní deska vrátného Brave Smyle
(1) + (3) + (7) + (11) - pouze verze /C

  • spínač 2 pouze u verze (C)

1 - Osvětlení kamery - infra LED, přisvětlují prostor před kamerou a to pouze po dobu činnosti kamery, lze vypnout (viz. bod 7) - pouze verze s kamerou /C
2 - Konektor pro připojení k PC pomocí USB kabelu (stejný jako pro NUDV)
3 - Analogová barevná kamera - pouze verze s kamerou /C
4 - Připojení reproduktoru
5 - Připojení mikrofonu (pozor na polaritu)
6 - DIP přepínač ve všech verzích:

1 =  Servis, použití - pokud zapomenete heslo tak příchozí hovor jde rovnou do programování, kde  heslo můžete znovu nastavit
2 =  Topení - zapíná integrované vytápění desky pro zamezení kondenzace vody při střídání teplot

7 - DIP přepínač v plné verzi (C) a ve verzi s kamerou /C:

3 =  Vnější napájení
4 =  Vnější napájení - přepíná se vždy 3 a 4 současně. Napájení se používá ze svorky 12V (11) a jsou dva důvody pro použití:

- použití režimu spínače 7 nebo 8 - trvalé sepnutí/rozepnutí spínače je možné pouze s vnějším napájením.  Nezapomeňte také nastavit parametr 64
- připojení dveřního vrátného na linku ústředny, která má problém s odběrem proudu po zapnutí (Siemens). Tento režim plnohodnotně nahradí použití vnější krabičky BestBox

5 =  Přisvětlení kamery (zapíná / vypíná osvětlení prostoru před kamerou pomocí infra LED)
6 =  Osvětlení vizitek (zapíná / vypíná LED podsvícení vizitek vedle tlačítka)
7 =  Zapíná trvalý provoz kamery, standardně je kamera aktivní pouze je-li aktivní dveřní vrátný
8 =  Umožní připnout 75ohm zátěž na výstupu kamery - impedance

8 - Analogová telefonní linka (nezáleží na polaritě)
9 - Uzemnění - připojení na uzemnění proti statické elektřině - chrání elektroniku vrátného i telefonní ústředny
10- Spínače, jsou galvanicky oddělené, zátěž je max. 48V, max. 1,5A

verze (C) má 2 spínače
verze (LC) má pouze 1 spínač

11-Výstup z kamery - PAL video 1V / 75ohm, na vzdálenost větší než 25m se doporučuje koaxiální kabel, jinak lze také po UTP kabelu - pouze verze s kamerou /C
12- 12V napájení pro:  - ovládání spínačů

- vytápění desky
- podsvícení vizitek
- napájení kamery a přisvětlení infra LED
- vnější napájení elektroniky vrátného (DIP 3 a 4)

Napájení může být stejnosměrné i střídavé, nezáleží na polaritě, z 12V max odběr 250mA.
Napájecí zdroj lze využít i pro napájení zámku, pak je doporučen zdroj 12V/1A
Také lze použít napájecí zdroj 24V stejnosměrný. Využití je hlavně při instalaci, kde již napájecí zdroj existuje a využívá se pro např. docházkový systém nebo pojezdovou  bránu. Topení desky má regulační prvek pro omezení výkonu, ostatní obvody jsou dimenzované pro napětí 24V. Nesmí se použít ale zdroj střídavý, pouze stejnosměrný. Při připojení nezáleží na polaritě.

Poslední změna: 5.9.2019
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky