BlueGate ISDN - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

BlueGate ISDN

ISDN GSM brána se dvěma nebo jedním modulem TC35 a ISDN rozhraním


Výroba ukončena

Synchro Single                             - obj. kód:031
Synchro Twin
                              - obj. kód:032
Router Single
                             - obj. kód:041
Router Twin
                               - obj. kód:042
SMS server pro BG ISDN HW deska včetně SW  - obj. kód:0012
OGM modul                                  - obj. kód:716

Součástí dodávky je:


Volitelné příslušenství:

Vlastnosti

 • připojení k ústředně rozhraním ISDN So se signalizací DSS1 v NT modu

 • rozhraní So ústředny POINT TO POINT nebo POINT TO MULTIPOINT

 • spojení provolbou na pobočkovou linku DTMF provolbou

 • spojení přímo na spojovatelku nebo určenou linku

 • spojení na spojovatelku po uplynutí času (nastavitelné) pro volbu pobočkové linky

 • automatické spojení vybraných volajících účastníků z GSM sítě na zvolenou pobočkovou linku

 • přenos čísla volajícího účastníka do ústředny (CLIP)

 • volba jednotlivých B kanálů a GSM modulů pro plné využití možností směrování ústředny

 • omezení odchozích hovorů do GSM sítěomezení příchozích hovorů z GSM sítě

 • přednostní spojování přes 1. nebo 2. GSM modul

 • nastavení hlasitosti v obou směrech samostatně pro každý GSM modul

 • nastavení vlastní časové tarifikace po 1sec. nebo pouze při navázání spojení

 • volba poskytovatele GSM služeb samostatně pro každý GSM modul

 • ochrana SIM karty pomocí PIN

 • nahrání úvodního hlášení přímo z ISDN telefonu

 • délka úvodního hlášení do 10 sec. pro každý GSM modul

 • podrobné nastavení parametrů brány z PC programem pro Windows 95/98/2000

 • napájení 9-15V ss/st

Varianty provedení
BlueGate ISDN synchro

Navíc vstup pro synchronizaci z jiné ISDN linky (státní linky). Tento typ je nutno použít u ústředen s více ISDN linkami, které nejsou schopné nastavením konfigurace ošetřit rozdílnou ISDN synchronizaci na jednotlivých linkách.

BlueGate ISDN router

Brána je navíc vybavena ISDN vstupem. Kabel vyvedený z tohoto vstupu se připojuje na původní ISDN linku (státní linku). Druhý konektor (výstupní ISDN linka) je použit jako běžná ISDN linka (připojení do ústředny).
Uživatel tak neztrácí původní IDSN linku. Po patřičném nastavení LCR jsou  vybrané hovory směrovány do sítí GSM, ostatní hovory procházejí dále do původní ISDN linky. Příchozí hovory jsou z obou směrů jsou slučovány do ISDN výstupu.

Doplňkové moduly

Bránu může být dle objednávky z výroby doplněna některým z modulů zvyšujícím dále její užitné vlastnosti. V tomto manuálu je popsána práce s dvěma typy těchto modulů:
Modul OGM – modul úvodního hlášení pro DISA provolbu

nahrání úvodního hlášení přímo z ISDN telefonu
délka úvodního hlášení do 10 sec. pro každý GSM modul

Modul dálkové konfigurace – modul dálkového nastavování parametrů pomocí modemu

přenosová a komunikační rychlost 9600 Bd

Vlastnosti ostatních modulů (RS-232 atd.) jsou popsány v samostatných manuálech.

Datum
Název
Druh
Velikost
11.1.2006Návod k použitíManual PDF318 kB
26.10.2005Nastavovací program
Program ZIP
504 kB
28.1.2010Program pro nahrávání hlášky do OGM modulu
Program ZIP
379 kB
12.4.2005
Manual PDF
111 kB
-SMS mailProgram - odkaz- kB
Poslední změna: 10.2.2021
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky