Na omítku / surface mounting - DoorPhone configurator

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Na omítku / surface mounting

Na omítku jsou v nabídce  modulární i kompaktní typy. Modulární znamená, že se sestavují z jednotlivých modulů do požadované sestavy. Kompaktní znamená, že vrátný je jeden celek s omezeným počtem tlačítek a nelze ho více rozšiřovat, montáž je jednoduchá -  na omítku pomocí 2-3 šroubů.

Surface
mounting are available  modular and compact types. Modular means is assembled from the individual modules to the desiredmechanical assembly. Compact means that doorphone is a single unit with a limited number of buttons and can not expand more, installation is simple - on the plaster using 2-3 screws.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky